Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Głęboka 8A, 20-950 Lublin
tel. 81 743 71 04
e-mail: towarzystwo@ekolublin.pl

Towarzystwo dla Natury i Człowieka działa od ponad 20 lat i zajmuje się działaniami promocyjnymi, szkoleniowymi z zakresu ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i turystyki . Od 10 lat w ramach stowarzyszenia działa Porozumienie Rowerowe, działające na rzecz rowerzystów, animując
masy krytyczne, prowadząc edukację praktyczną dla rowerzystów czy obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.