Urząd Miasta Lublin

Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin

tel. 81 466 25 50